Jul 122015
 

Greater Roadrunner GRRO

Click here for auricular study

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO eating lunch

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO taking a bath

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Moon Walk in my yard

Greater Roadrunner

Greater Roadrunner

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO auricular study

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO sonus auricular

Greater Roadrunner GRRO sonus auricular

Greater Roadrunner GRRO sonus auricular

Greater Roadrunner GRRO barb spacing

Greater Roadrunner GRRO barb spacing

Greater Roadrunner GRRO barb spacing

Greater Roadrunner GRRO barb angle

Greater Roadrunner GRRO barb angle

Greater Roadrunner GRRO barb angle

Greater Roadrunner GRRO plucked auriculars

Greater Roadrunner GRRO plucked auriculars

Greater Roadrunner GRRO plucked auriculars

Microscopy @ 50x 150x 300x proximal sonus auricular

Mourning Dove MODO proximal sonus

Mourning Dove MODO proximal sonus

Greater Roadrunner GRRO distal and medial microscopy.

Mourning Dove MODO distal sonus

Mourning Dove MODO distal sonus

Greater Roadrunner GRRO

Greater Roadrunner GRRO